omgaan met dementie

Coaching met

paarden Utrecht

Training

 

Beroepshouding met paardenkracht, competent omgaan met dementie

 

Copaard biedt in samenwerking met Indigo een incompany cursus aan van 4 dagdelen voor hulp- en zorgverleners werkzaam met ouderen met dementie. Deze cursus is geaccrediteert door het Kwaliteitsregister V&V.

 

In deze cursus zet Copaard paarden in om kennis en vaardigheden eigen te maken, geïntegreerd in de volgende thema’s:

 

  • Dagdeel 1: Aandacht voor eigen beleving, gedrag en vaardigheden

Fasen van dementie en benadering

  • Dagdeel 2: Problematiek en ondersteuning van mantelzorgers

Overbelasting, ondersteuning, zelfzorg en omgangsadviezen

  • Dagdeel 3: In contact met het systeem rondom de cliënt

Gesprekstechnieken, samenwerking formele en informele zorg

  • Dagdeel 4: Oefenen en verdiepen van kennis en vaardigheden.

Casuïstiek, mondelingen en schriftelijke communicatie.

 

Doel: De cursisten hebben kennis en weten hoe om te gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van mensen met dementie. Cursisten kunnen in spelen op de eigen kracht en (ondersteunings)behoeften van mantelzorgers. Ze zijn in staat om formele en informele zorg aan elkaar te verbinden. Cursisten zijn instaat hun geleerde kennis en vaardigheden schriftelijk vast te leggen (in bijvoorbeeld een werkplan) en deze over te dragen aan collega’s.

 

Zie voor meer informatie het artikel uit de paperclip van Vitras ‘Het paard staat toch niet voor een cliënt?'

Copaard

E: info@copaard.nl

T: 06-33141871

Locatie:

Ruigenhoeksedijk 87

3737 MR Groenekan

© 2015 Copaard

Algemene voorwaarden

KVK nr. 30181064